Els animals

1) REPASSA EN VEU ALTA EL NOM DELS ANIMALS

2)DIBUIXEU EL VOSTRE ANIMAL PREFERIT I ESCRIVIU EL SEU NOM

3) ORDENA LES SÍL·LABES PER OBTENIR EL NOM DE CADA ANIMAL I ESCRIU-LO EN UN FULL