Què hi ha a casa meva?

Aquesta és una activitat d’observar i escriure. Els nens i nenes han d’observar i dir què hi ha en els diferents espais de casa i ha de copiar les paraules amb l’ajuda dels pares i mares.

Què hi ha