El tauler de les lletres

PER QUINA LLETRA COMENÇA?

 -          COPIEU AQUEST TAULER UN  FULL:

-         AGAFEU UN NINO PETIT O OBJECTE PETIT PER FER DE FITXA .

-         SI TENIU UN DAU, LLANCEU-LO I AVANCEU FINS A LA CASELLA CORRESPONENT.

-         PENSEU UNA PARAULA QUE COMENCI AMB AQUESTA LLETRA I ESCRIVIU-LA EN UN FULL.

-         TORNEU A LLANÇAR EL DAU I CONTINUEU EL JOC.

-         SI NO TENIU DAU, AVANCEU DE CASELLA EN CASELLA O ANEU DIENT

VOSALTRES NÚMEROS 1-6.

-         ENVIA UNA FOTO DE LES PARAULES QUE HAS ESCRIT EN EL FULL.

 

-         AQUÍ TENS UN EXEMPLE: